Truth is not to be found outside.
No teacher, no scripture can give it to you.
It is inside you and if you wish to attain it, seek your own company.
Be with yourself.

 

– OSHO –

De werkwijze van Elenchis

Binnen de Bewustzijnsleer is het onderzoeken van de realiteit het uitgangspunt. Die realiteit dient zich in allerlei vormen aan in situaties thuis, op het werk en in relaties. Maar bovenal beïnvloedt deze realiteit jou op zowel een positieve als negatieve manier. Door het accepteren van de realiteit zoals je deze op een bepaald moment ervaart en door het onderzoeken van je eigen reacties, projecties en overlevingsmechanismen, ontdek je meer ruimte en diepte in jezelf. Je ervaart meer aanwezigheid in wat je doet. Je energie gaat weer stromen en passie en creativiteit komen weer binnen handbereik. Bovendien zie je vanuit een niet-veroordelende positie duidelijker wat er tussen jou en de ander speelt of wat er in het team of jouw organisatie gebeurt.

In al onze activiteiten zijn we niet zozeer bezig met het ‘verbeteren’ van je persoonlijkheid maar met de ontdekking wie je werkelijk bent. Vanuit de vrijheid die daardoor ontstaat kun je het heden op een open wijze waarnemen en tegemoet treden, zonder de gebruikelijke gedachten en vooronderstellingen die gebaseerd zijn op het verleden. Door de acceptatie van wat is, stop je met proberen het heden te beïnvloeden en kunnen de meest uiteenlopende situaties zich daadwerkelijk ontvouwen. Je bent in staat deze situaties de ruimte te geven die ze nodig hebben en alle noodzakelijke handelingen en acties komen vanzelf vanuit je innerlijke wijsheid omhoog.

Wat is bewustzijnsleer?

En hoe wordt dan gecoacht?

Bewustzijnsleer gaat uit van de gedachte dat er door allerlei ervaringen in ons leven een verdeeld bewustzijn in onszelf is ontstaan: een deel van ons kan naar de wereld kijken en deze ervaren zoals deze zich nu werkelijk aan ons voordoet; andere delen in ons zien en ervaren de wereld door de ogen van degene die ooit gekwetst is geweest.

Deze verdeeldheid maakt dat we ons afgescheiden voelen en op zoek gaan naar eenheid. Dat zoeken doen we in de buitenwereld, waar we ze echter niet zullen vinden. Een ander effect van deze verdeeldheid is dat we situaties op de meest uiteenlopende manieren ervaren. Het ene moment hebben we grip op ons leven en voelen we ons competent; het andere moment voelen we ons schuldig, boos, geïrriteerd, tekort gedaan of niet erkend. En omdat er tijdens die momenten vanuit ons dagelijks bewustzijn niet direct iets heel bijzonders lijkt te zijn gebeurd, kunnen we deze stemmingswisselingen maar moeilijk verklaren en begrijpen we niet waar deze vandaan komen. We proberen dan met ons hoofd een oplossing te zoeken in het nu terwijl ondertussen onze vitaliteit en levensgeluk, onze effectiviteit in ons werk en de kwaliteit van onze (werk)relaties met anderen negatief beïnvloed worden.

Bewustzijnscoaching en het pad naar Zelfacceptatie en Zelfrealisatie laten je echter iets anders ontdekken, namelijk dat je veel meer bent dan je gevoelens, emoties, gedachten en projecties. Je gaat landen in je eigen essentie en je ontdekt dat je de oceaan bent die aan alle golven de ruimte kan geven en deze vanuit een voelend gewaarzijn naar de kust kan brengen.

Meer over deze manier van begeleiden en naar jezelf kijken kun je lezen in deze artikelen:

Elke uitbreiding van kennis komt voor uit het bewust maken van het onbewuste.

– Friedrich Nietsche –

Methodes en inspiratie

INSPIRATIEBRONNEN

De bewustzijnsleer is een integratie van een Oosters en Westers pad en het integreert beide werelden in een pad dat loopt via Zelfacceptatie naar Zelfrealisatie. Het combineert meditatie en contemplatie enerzijds en beweging en actie anderzijds. Daar waar het Oosters pad rust op meditatie en het Westers pad op actie en verandering brengt de bewustzijnsleer de integratie: we zijn de creatie-impuls die voortkomt uit de stilte, uit het contact met de vrije ruimte, of zoals de Oude Egyptenaren het verbeelden als dat wat oprijst uit de oerwateren van Nun. De inzichten hiervoor komen uit de neurologie, de westerse en oosterse psychologie, de integratieve therapie, de (reform)pedagogiek, transpersoonlijke psychologie, kwantumfysica, bio-energetica, gezondheidsleer, filosofie theosofie, advaita vedanta, familieopstellingen, spiritualiteit alsmede inzichten uit diverse religieuze stromingen. Het werk van Almaas heeft een bijzondere plek in mijn werk. Zijn methode voor het omgaan met het Superego in al zijn verschijningsvormen (zie dit artikel over Superego) en het doen van zelfonderzoek (inquiry genoemd, zie dit artikel) is een efficiënte en zeer liefdevolle manier om een grotere vertrouwdheid met jezelf te krijgen en daarmee een meer oprechter contact met mensen in je omgeving.

BREDE KIJK OP GEDRAG

Omdat gedrag zoveel meer omvat dan alleen vanuit een psychologische invalshoek bekeken kan worden, hebben mijn collega’s en ik een stevige basis in het organisatie-adviesvak en van daaruit oog voor tal van (groeps)processen die spelen op de werkvloer, zowel inter- als intrapersoonlijk. Alle aangesloten leiderschapscoaches hebben hun ervaringen aangevuld met training in het diagnosticeren van problemen op het gebied van leiderschap, disfunctioneel teamgedrag, sociale afweermechanismen en organisatiecultuur. Het cultureel erfgoed van het Esalen Instituut en het werk van Frederik Laloux, Manfred Kets de VriesJoseph JaworkskiPeter Senge en Otto Scharmer is daarin belangrijk, net als dat van vele andere schrijvers en adviseurs in dit vak.

De inzichten uit de bewustzijnsleer laten mensen in hun coachtrajecten, teambuildings, trainingen en verandertrajecten ontdekken hoe ze hun volledig potentieel kunnen realiseren, een potentieel dat vaak voorbij hun eigen verbeelding gaat. Elk mens draagt in zich het vermogen om lief te hebben, te leren, te voelen en te creëren. En precies die eigen Essentie komt naar buiten als je met Bewustzijnsontwikkeling aan de slag gaat.

Gedragscode

Elenchis werkt met een gedragscode, die zowel voor mij als voor de mensen waar ik mee samenwerk geldt.
Lees de gedragscode hier.

Werkgebied

Woon je verder weg en zie je er tegenop om naar Delft te reizen? Dan zouden we bijvoorbeeld de intake en het eindgesprek in Delft kunnen doen en de tussenliggende sessies online. Eventueel kan ik je in contact brengen met collega’s die in mijn visie werken of door mij zijn opgeleid.