De wereld is wat jij denkt dat deze is.

– MAITRI UPANISHAD 3000 v. CHR –

OPLEIDING BEWUSTZIJNSCOACH

Op dit moment wordt er nog even geen nieuwe opleiding ingepland. Voor vragen over deze of andere non-duale activiteiten kun je me echter altijd mailen.

Bewustzijnscoaching heeft een fundamenteel andere kijk op coaching en therapie dan gebruikelijk is. De Bewustzijnsleer kijkt verder dan de persoonlijkheid of het ego die veelal een constructie is van onze mind, onze geest. Daarom staat in coachsessies niet de verbetering van de persoonlijkheid op de voorgrond maar de zoektocht naar wie de ander ten diepste is. Leven en werken vanuit het contact met die Essentie leidt tot een geheel nieuw zelf- en wereldbeeld. Nieuwsgierigheid en compassie openen het hart en inspireren tot nieuw gedrag. Als je uiteindelijk één kunt zijn met wie en wat je bent, geeft je dat als mens een grote mate van diepgang en aanwezigheid. Bewustzijnscoaching is gebaseerd op vier uitgangspunten:

Ieder mens is op zoek naar zichzelf.

Ieder mens is een unieke uitdrukking van een vrij-beweeglijk, niet-geconditioneerd bewustzijn.

Gewaarworden van dit bewustzijn, ook wel Essentie genoemd, is de duurzame bron van geluk.

Volledige zelfacceptatie en acceptatie van wat is, voert naar die bron en zorgt voor een thuiskomen in jezelf.

Bewustzijnscoaching is meer dan de toepassing van praktische technieken. Het is een radicale shift in de visie op je coachklanten, cursisten of medewerkers. Je gaat werkelijk anders kijken naar wie ze zijn en wat ze meenemen aan transpersoonlijke kwaliteiten, egoneigingen, worstelingen en leervragen. Alle geconditioneerde zelfbeelden – gecreëerd door het Superego – zorgen voor veel onrust, gepieker en zelfafwijzing of afwijzing van anderen. Eén van de belangrijkste aspecten van deze vorm van coaching is de ander helpen met het doorzien en disidentificeren van gedachtenpatronen uit het verleden die geen relatie hebben met de werkelijkheid die zich nu aandient. Een ander aspect is het ontdekken van de kracht van acceptatie van ‘wat is’ en het vergroten van de eigen draagkracht voor gevoelens van ongemak (containment). Dit aspect maakt een grondhouding mogelijk waarin de natuurlijke bewegingen van ego om naar iets te grijpen of weg te duwen tot stilstand komen. Alle gedachten, gevoelens en behoeften worden verwelkomd zonder deze vanuit ego uit te leven. Als vanzelf lossen ze op of worden getransformeerd naar hun oorspronkelijke kwaliteiten zoals kracht, creativiteit, plezier, spontaniteit en levenslust. En vanuit die staat van eenheid kun je vanuit een rustige ondergrond beslissen wat je wilt doen in een bepaalde situatie. De actie die daaruit voortkomt is dan eerder een laten ontvouwen van een situatie waarin jouw Essentie doorklinkt dan een handeling van ego.

Meer informatie

De opleiding tot Bewustzijnscoach start één keer per jaar en bestaat uit 10 live opleidingsdagen.
In de brochure vind je meer informatie over deze opleiding. Klik op de afbeelding om deze te downloaden.

Hoe sneller je geneigd bent te reageren,
hoe waarschijnlijker het is dat je verleden reageert.

– ERICA RIJNSBURGER –