Wanneer het besef aanvaard wordt dat zelfs tussen de meest nabije mensen oneindige afstanden blijven bestaan, kan een prachtig samenleven naast elkaar ontstaan

– RAINER MARIA RILKE –

TEAMBUILDING

Voor teams die willen groeien in hun samenwerking en effectiviteit vanuit het besef dat werken zoveel leuker wordt als ieders bijdrage volledig tot zijn of haar recht komt. Teambuilding wordt ingezet als middel om de effectiviteit en onderlinge binding te versterken. Door het samenwerken met elkaar kan er van alles boven komen drijven: het leuke, het uitdagende, het creatieve, maar ook het saaie, het onveilige en het irriterende. Als er in een team aandacht is voor al deze gevoelens en als deze naast elkaar kunnen en mogen bestaan, creëert een executive een veilige bedding waarin mensen tot persoonlijke ontwikkeling en hoge prestaties kunnen komen. Zinvol teamwerk kan bestaan als executives en organisatie-ontwerpers zich realiseren dat er onder het oppervlak een levendige dynamiek van niet-rationele processen bestaat, processen die zich veelal buiten het bewustzijn afspelen.

Michael Jordan zei ooit: ‘Met talent win je wedstrijden, maar met teamwerk en intelligentie win je kampioenschappen’. De basis van goed teamwerk ligt in weten wat je aan elkaar hebt. Dat begint voor een deel met weten waar je zelf goed in bent en hoe dat het beste tot zijn recht kan komen. Iedere teambuilding begint dan ook met een stukje zelfkennis. Van daaruit onderzoeken we gezamenlijk wat er aan talenten in het team aanwezig is en hoe die elkaar kunnen aanvullen en versterken zodat er synergie en een verhoogde creativiteit ontstaat. Zicht op de onderlinge groepsdynamiek hoort daarbij. Elk team kan uitgroeien tot een ‘high performance’ team. De uitdaging ligt in de vraag: ‘welke factoren bepalen het succes van mijn team?’ En die vraag onderzoeken we gezamenlijk op uiteenlopende manieren.