Men kan niemand iets leren; we kunnen alleen iemand helpen het binnen zichzelf te vinden

– GALILEO GALILEI –

INTERVISIE

Intervisie is een bepaalde vorm van leren in groepsverband. Met intervisie geef je vorm aan de lerende organisatie omdat mensen in staat gesteld worden van elkaar te leren om hun eigen werkstijl te verbeteren en te actualiseren. Intervisie is geschikt voor tal van doelgroepen: leidinggevenden, programmamanagers, projectleiders, politiemensen, artsen, consultants of mensen die in een backoffice werken. Het gaat om mensen op wie vaak een beroep gedaan wordt om in de meest uiteenlopende omstandigheden professioneel te reageren vanuit adequaat op elkaar afgestemde gedachten, inzichten, gevoelens, motieven en gedragingen. Zicht hebben op wat je zelf meebrengt in elke contactsituatie is van wezenlijk belang net als bewust zijn van gevoelens van overdracht en tegenoverdracht, het politieke krachtenspel waarin je soms zit of een ingewikkelde groepsdynamiek. In een vertrouwde omgeving houd je jouw manier van werken tegen het licht en krijg je inzicht in hoe je vanuit eigen kracht en eigen moraliteit kunt blijven opereren.

SUPERVISIE

Supervisie is bedoeld voor coaches en trainers die hun werkwijze willen toetsen aan de uitgangspunten van de Bewustzijnsleer. Via inquiry ontdek je hoe je denken, voelen, willen en handelen ten aanzien van je eigen werkzaamheden verder kunt integreren in wie je bent, waardoor je daadkrachtiger staat in je eigen aanpak. Ook thema’s van overdracht en tegenoverdracht komen daarbij aan bod. Zo zullen de interventies die je doet beter landen en het contact tussen jou en je eigen coachklanten of cursisten zal zich verdiepen. Door je bewust te zijn van die werkende relatie en de veiligheid die jij daarin biedt, kun je de dieptes bereiken waarin werkelijke transformatie mogelijk is.

Neem voor mogelijkheden omtrent intervisie of supervisie contact op met mij.