Non-duale wijsheid

JEZELF EN ANDEREN COACHEN VOORBIJ DE GRENZEN VAN DE PSYCHOLOGIE

In elk mens lijkt een groot verlangen actief om ‘gelukkig’ te zijn en de strijd aan te gaan met ‘negatieve’ emoties als boosheid, verdriet, leegte, angst en wanhoop. Om die reden gaan we in therapie of coaching en volgen we trainingen, retraites en meditatiecursussen. Echter, we lijken nooit klaar. Steeds is er weer iets waaraan gesleuteld of verbeterd kan worden. Iets dat anders moet. Maar omdat de meeste van die verbeteringen binnen de strategieën van het ego vallen zullen we uiteindelijk nooit echt het geluk, de rust en vrede in onszelf ervaren, ongeacht hoe hard we proberen om het geleerde toe te passen.

Non-duale Wijsheid kijkt voorbij de grenzen van de psychologie en biedt zowel een visie als een praktische vorm om de eenheid van ons ware Zelf en onze eigen Essentie weer te ontdekken. De nadruk ligt op het aspect van totaal beschikbaar zijn voor alles wat zich aandient aan ervaringen: vreugde en verdriet, succes en falen, geluk en pijn en alles wat daartussen ligt. Meditatie en contemplatie ondersteunen dat proces dat niet vanzelf gaat omdat het ego, uit angst voor verlies van zijn bestaan, behoorlijk van zich zal laten horen.

Om die reden gaat de weg van zelfrealisatie – althans voor de Westerse mens – gepaard met inzicht in de psychologie. Daarbij gaat het niet om ‘sleutelen’ aan het ego maar om het verkrijgen van inzicht in de werkzaamheid van het ego. Dit inzicht stelt ons in staat om egobewegingen los te laten zoals de oceaan zijn golven loslaat. Pas dan kunnen we bevrijding ervaren omdat ons ego niet langer hoeft te grijpen naar houvast. We raken verankerd in het nu en ervaren ons non-duale bewustzijn als ons ware thuis.

In dit boek verbind ik de insteek van Oosterse en Westerse psychologie en coaching met de non-duale inzichten vanuit de advaita-traditie. Het biedt daardoor zowel een gedegen theoretische en wetenschappelijke onderbouwing als praktische handvatten, oefeningen en voorbeelden om als Bewustzijnscoach en als geïnteresseerde lezer op dit pad aan de slag te kunnen.

Interview

Patrick Kicken interviewde mij over non-dualiteit in de praktijk.
Bekijk het sprankelende interview hier.

Het boek is te bestellen in de boekhandel of via internet.

Non-dualiteit ervaren? Doe dan mee aan de Awareness Intensive of aan de Opleiding Bewustzijnscoach. Informatie over de retraite vind je hier.
De brochure voor de Opleiding kun je hier downloaden.

{

"Er zijn maar weinig boeken die zoveel aantrekkingskracht op me hebben als de boeken van Erica Rijnsburger. Natuurlijk om het super interessante onderwerp, de bewustzijnsleer. Maar Erica heeft ook een heldere manier van schrijven en haar website biedt veel aanvullende informatie."

Ons vermogen om lief te hebben is de tweelingzuster van ons vermogen om los te laten.

– KRISHNAMURTI –