Vijftig tinten gewaarzijn

Dit boek biedt een praktisch pad dat loopt via Zelfacceptatie naar Zelfrealisatie.
Naast praktisch is het ook een metafysisch pad omdat het alles overstijgt wat je voor mogelijk gehouden hebt ten aanzien van je eigen ontwikkeling. Ver voorbij je eigen persoonlijkheid, strategieën en kwaliteiten ga je ontdekken hoe makkelijk het is om je innerlijk vuur te laten vlammen. Dit vuur leren herkennen als jouw Essentie en zien dat dit deel in jou onbeschreven en vrij is en nooit aangetast door welke ervaring dan ook.
Ook ontdek je hoe je dat onbeschreven, vrije en waarachtige deel in je leven, relaties en werk kunt brengen.

Het boek kent vijf delen met elk tien lessen met waarin een schat aan wijsheden van over de hele wereld en uit tal van disciplines.
In het boek heb ik tevens de Liefde voor het Zelf tot uitdrukking willen brengen. Eén van je eerste stappen is dan ook dat je radicaal stopt met jezelf, je geschiedenis, je patronen, je situatie als een probleem te zien. Dat alleen al is een grote daad van Liefde. Jezelf (of de ander) willen veranderen vanuit afwijzing eindigt namelijk altijd in één groot tranendal omdat het een daad van agressie is. Je drukt namelijk iets weg en dat kost altijd inspanning, alsof je een bal onder water houdt. Waarom zou je dat doen? De oceaan stuurt immers ook geen golven terug als er golven zijn die haar niet bevallen? Dan blijkt hoe belangrijk Zelfacceptatie is, want zonder dat en zonder jezelf verankerd te kunnen houden in Gewaarzijn zelf is Zelfrealisatie niet mogelijk.
Ik wens je veel plezier op dit boeiende pad.

Werkboek

Het werkboek met meditaties, reflecties en opdrachten ondersteunt het boek Vijftig tinten gewaarzijn. Op een eenvoudige en praktische manier verdiepen ze je inzichten. Hierdoor kun je heel concreet aan de slag met de inhoud van alle vijftig tinten.

In het werkboek is tevens ruimte voor het maken van aantekeningen. Dit ondersteunt je op actieve wijze om het pad te bewandelen van zelfacceptatie naar Zelfrealisatie.

Bestellen

Het boek en bijbehorende werkboek zijn te bestellen in de boekhandel of via internet.

Review

“Erica Rijnsburger beschrijft, vanuit doorvoelde ervaring, een ontwikkelingsweg, waarin psychologie en non-dualiteit onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Belangrijk is om de werking van het ego en het superego, oftewel de innerlijke criticus, te doorgronden en vervolgens het pad van zelfacceptatie op te gaan. Zelfacceptatie houdt in dat je je eigen psychologische make-up doorziet, deze er laat zijn en er niet tegen vecht. In de wereld van de non-duale stromingen  wordt hieraan nogal eens voorbijgegaan, waardoor het gevaar van “spirituele bypassing” kan optreden: het nastreven van hoge spirituele waarden, als manier om trauma’s of andere emotionele thema’s te omzeilen. Als de psychologische stoorzenders op de achtergrond zijn geraakt, komt er ruimte voor Zelfrealisatie, het samenvallen met je Essentie. Het gaat hier om het leven vanuit Gewaarzijn, het grote allesomvattende bewustzijn voorbij de persoonlijkheid. Het ego is hier niet meer de stuurman of stuurvrouw, maar staat in dienst van je Essentie.

Het boek bestaat uit vijf delen. De eerste drie zijn gewijd aan het begrijpen, doorzien en omarmen van je ego en superego. In deel vier en vijf staat leven vanuit Essentie en Innerlijke vrijheid centraal. Ieder deel bestaat uit tien hoofdstukken, met een veelheid van reflecties. In totaal dus 50 thema’s oftewel 50 tinten Gewaarzijn. Bij die reflecties horen ook meditaties en oefeningen; deze staan in een apart werkboek, dat gratis gedownload kan worden. Daarenboven is er nog een 51e thema, namelijk: “het mysterie van het Ik Ben”.

Het boek is vlot geschreven en gemakkelijk toegankelijk. Het sluit aan bij diverse wijsheidstradities en bevat veel praktische oefeningen. Wie zich meer in de achtergronden wil verdiepen kan verwezen worden naar twee andere boeken van Erica, namelijk ‘Verborgen Wijsheid’ en ‘Non-duale Wijsheid’. Het is geen leesboek dat je achter elkaar door kunt lezen, het is beter per keer een hoofdstuk of onderwerp te kiezen en het op je in te laten werken. Je kunt er zelf mee aan de slag of je kunt het gebruiken in het kader van een therapie- of coachingstraject. Samengevat een heel praktisch boek als hulp op weg naar Zelfrealisatie, van harte aanbevolen!”

Paul Soons

Lees ook dit artikel “Van zelfacceptatie naar zelfrealisatie” dat is gepubliceerd in Samsara Magazine.

Je kunt het artikel eventueel ook hier downloaden.

50 tinten gewaarzijn – Eendaagse retraite

Wil je de vijftig tinten zelf een keer live ervaren?
Doe dan mee aan één van de retraites.