Intervisie en Supervisie

Bezig zijn om anderen te veranderen is goed beschouwd een daad van agressie.

~ Erica

-

Intervisie en supervisie

Intervisie

Intervisie is een bepaalde vorm van leren in groepsverband voor mensen die beroepsmatig met mensen werken en die hun eigen werkstijl willen verbeteren en actualiseren. Intervisie is bijvoorbeeld geschikt voor leidinggevenden, programmamanagers, projectleiders, politiemensen en consultants. Het gaat om mensen op wie vaak een beroep gedaan wordt om in de meest uiteenlopende omstandigheden professioneel te reageren vanuit adequaat op elkaar afgestemde gedachten, inzichten, gevoelens, motieven en gedragingen. Zicht hebben op wat je zelf meebrengt in elke contactsituatie is van wezenlijk belang, net als bewust zijn van gevoelens van overdracht en tegenoverdracht, het politieke krachtenspel waarin je soms zit of een ingewikkelde groepsdynamiek. In een vertrouwde omgeving houd je jouw manier van werken tegen het licht en krijg je inzicht in hoe je vanuit eigen kracht en je eigen moraliteit kunt blijven opereren.
 

Supervisie

Supervisie is bedoeld voor coaches en trainers die hun werkwijze willen toetsen aan de uitgangspunten van de Bewustzijnsleer. Via inquiry ontdek je hoe je denken, voelen, willen en handelen ten aanzien van je eigen werkzaamheden verder kunt integreren in wie je bent, waardoor je daadkrachtiger staat in je eigen aanpak. De interventies die je doet, zullen beter landen en het contact tussen jou en je eigen coachklanten of cursisten zal zich verdiepen. Door je bewust te zijn van die werkende relatie en de veiligheid die jij daarin biedt, kun je de dieptes bereiken waarin werkelijke transformatie mogelijk is.

Neem voor mogelijkheden omtrent intervisie of supervisie contact op met Erica Rijnsburger.

Naar boven