Visualisatie oefening 3: achterlaten wat niet meer nodig is

There is an art of seeing thing as they are; without naming, without being caught in a network of words, without thinking interfering with perception.

~ Krishnamurti

-

Meditaties en visualisaties

Visualisatie oefening 3: achterlaten wat niet meer nodig is

Deze visualisatie is bedoeld om bewust afscheid te nemen van een of meerdere egoneigingen. Afscheid nemen wil zeggen dat je iets loslaat van datgene waar je ego houvast of voeding uit haalt voor zijn eigen bestaan. Werkelijk vrij en onbevangen zijn kan alleen als je ego zich nergens aan vastklampt voor zijn eigen veiligheid. Datzelfde geldt voor liefdevol zijn. Werkelijk liefdevol en in liefde en verbondenheid zijn kan alleen als je ego zich niet vastklampt aan een ander voor zijn eigen behoeftebevrediging. Stel dat jij iemand bent die geen nee kan zeggen omdat je bang bent de ander teleur te stellen en jou daardoor zal afwijzen, dan zou je afscheid kunnen nemen van je angst voor afwijzing. In de visualisatie werk je weer met een Gestalte (zie visualisatie oefening 1). Deze Gestalte is nu een gids die je naar huis brengt en die jou onderweg vraagt om iets achter te laten. Het achterlaten is nodig om werkelijk thuis te kunnen komen, werkelijk thuis te kunnen zijn. Je offert dan ook iets dat je werkelijk moeite kost en niet iets waar je toch al vanaf wilde. Hoe makkelijk het hier ook staat, de eerste keer dat je deze visualisatie doet zul je merken dat je ego heftig in verzet kan komen. Althans, de mijne wel, want in de visualisatie ontsloeg ik mijn gids en ging ik wel verder zonder hem en zijn bemoeienissen…

Deze visualisatie is deels gebaseerd op een visualisatie uit de Jaartraining van het Centrum voor Tantra.