Visualisatie oefening 2: contact met het dagelijkse zelf

Het ik-besef waarvan we ons nu bewust zijn, is slechts een geslonken overblijfsel van een veel meer omvattend besef – een besef waarin het universum was opgenomen en dat uitdrukking gaf aan de onverbrekelijke verbinding van het ego met de buitenwereld.

~ Sigmund Freud

-

Meditaties en visualisaties

Visualisatie oefening 2: contact met het dagelijkse zelf

Doel van deze visualisatie is om af te stemmen op het dagelijkse zelf, ook wel onze persoonlijkheid genoemd. Het dagelijks zelf is de bundeling van valse zelfbeelden als ‘ik deug niet’, 'ik kan niet mijzelf zijn' of 'ik ben oninteressant'. Maar ook onze strategieën, onze verborgen drijfveren gebaseerd op een geloof in het eigen tekort, het ongewenst zijn en andere negatieve overtuigingen over onszelf behoren tot het domein van het dagelijks zelf. Door het contact met het dagelijkse zelf en zijn beweegredenen ontstaat als vanzelf compassie en acceptatie. Dit helpt je om je egoneigingen niet te veroordelen. Ooit waren je strategieën handig en zinvol en nodig. Nu kun je ze met liefde laten verdampen.

Deze visualisatie kun je zowel voor jezelf als met anderen doen.