Meditatie 1: ervaren van ruimte

Ik wil erbij zijn als ik leef.

~ BLØF

-

Meditaties en visualisaties

Meditatie 1: ervaren van ruimte

Weten dat we meer zijn dan onze gedachten en gevoelens is een ding maar dat werkelijk ervaren is vaak nog niet zo makkelijk. In verschillende tradities wordt daarom gebruik gemaakt van de hemelmeditatie. Deze meditatie gaat uit van de metafoor waarin ons Bewustzijn gezien wordt als het hemelspant: open, ruim, licht, alles ruimtegevend en oordeelloos. De gedachten zijn als de wolken die verschijnen en verdwijnen. Ze komen en gaan en laten geen enkel litteken achter. De lucht zelf blijft maagdelijk en onberoerd door de wolken: er blijft niets van de wolken hangen, geen afdruk, geen voetspoor, geen herinnering. De lucht, de hemel blijft onverstoord zoals ook ons Bewustzijn onverstoord blijft en niet beschadigd kan worden door welke ervaring, gedachte of gevoel dan ook.

Door het doen van de hemelmeditatie leer je je te verbinden met het hemelspant dat oordeelloos ruimte geeft aan alles wat voorbijkomt. Door te mediteren op die ruimte ervaar je je eigen ruimte en weidsheid. Je leert je te verbinden met de hemel (oordeelloze ruimte) en niet met de wolken (gedachten, sensaties en gevoelens). Wanneer je deze meditatie regelmatig doet word je meer en meer bewust van de ruimte die er altijd is. Je wordt de stilte gewaar tussen je gedachten, sensaties en gevoelens. Gaandeweg zal daardoor het denken vertragen en de ruimte groter worden. Wat eerst onopgemerkt was – de ruimte – wordt opeens open en transformeert tot een voedende dimensie. Een dimensie die iets geruststellends heeft, als een altijd aanwezige, niet oordelende ouder in wiens armen we ons altijd kunnen nestelen. De meditatie kun je zowel overdag doen als bij een heldere sterrennacht.