Queeste naar het zelf

Als we geloven dat degene van wie we houden anders moeten zijn dan ze zijn, dan heb we helemaal geen relatie met hen. We hebben dan een relatie met een ideaalbeeld in ons hoofd, een relatie met onze eigen gedachten (Scott Kiloby).

-

Artikelen

Queeste naar het zelf

Wees gewoon jezelf - maar wie is dat eigenlijk?

Er zijn veel, heel veel momenten in ons leven die ons uitnodigen om vragen als ‘wie ben ik’ of ‘wat is de zin van het leven’ recht in het gezicht te kijken. Onze nieuwsgierigheid kan geprikkeld worden om vanuit een filosofisch of metafysisch perspectief op onderzoek te gaan naar deze vragen. Maar deze vragen kunnen ook opportuun worden als we in een periode zitten van frustratie, omdat verlangens  niet ingevuld worden, hoe hard we ons best ook doen of gedaan hebben. Of als we verveeld zijn geraakt in het leven dat we leiden en geen enkele van de door ons gebruikelijke afleidingen meer werkt.

We raken bij tijd en wijle verzeild in situaties waarin we weinig hebben aan onze kennis en vaardigheden en we alle controle kwijt zijn, zo we al ‘in control’ waren. Op die momenten kunnen we ons alleen voelen, geïsoleerd van een groter geheel, ook al hebben we nog zoveel fijne en lieve mensen om ons heen. Of we worden gedreven door nieuwsgierigheid om te ontdekken wat er nog meer is. Al deze momenten, afkomstig van het leven zelf, vragen om zelfonderzoek, vragen ons om stil te staan en te kijken.

Maar hoe kijk je naar jezelf, als je niet precies wie je bent? We weten niet één, twee, drie hoe de vraag ‘wie ben ik’ te beantwoorden. We worden door dit niet-weten tot stilstand gebracht en die stilstand is tegelijkertijd het begin. Het werkelijke onderzoek begint wanneer niet-weten een levende ervaring wordt in plaats van de mentale vaststelling van een filosofisch concept.
 
Meer over deze bijzondere ontdekkingstocht, een queeste naar het zelf, lees je in het document hiernaast. En in de Awareness Intensive kun je deze queeste actief aangaan.