Doel Bewustzijns coaching

Elke uitbreiding van kennis komt voort uit het bewust maken van het onbewuste.

~ Friedrich Nietsche

-

Artikelen

Doel Bewustzijns coaching

Voor coachvragen maken we gebruik van de inzichten uit de bewustzijnsleer

Bewustzijnsleer gaat uit van de gedachte dat er door allerlei ervaringen in ons leven een verdeeld bewustzijn in onszelf is ontstaan: een deel van ons kan naar de wereld kijken en deze ervaren zoals deze zich nu werkelijk aan ons voordoet; andere delen in ons zien en ervaren de wereld door de ogen van degene die ooit gekwetst is geweest.

Door deze verdeeldheid ervaren we allerlei situaties op de meest uiteenlopende manieren. Het ene moment hebben we greep op ons leven en voelen we ons competent; het andere moment voelen we ons schuldig, boos, geïrriteerd, tekort gedaan of niet erkend. En omdat er tijdens die momenten vanuit ons dagelijks bewustzijn niet direct iets heel bijzonders lijkt te zijn gebeurd, kunnen we deze stemmingswisselingen, die ondertussen onze effectiviteit in ons werk en de kwaliteit van onze (werk)relaties met anderen beïnvloeden, maar moeilijk verklaren en begrijpen we niet waar deze vandaan komen.

Meer over Bewustzijnsleer en Bewustzijnscoaching en -counselling lees je in het artikel dat je hiernaast gratis kunt downloaden.