Verbonden ademen

Mensen zullen vergeten wat je zei, vergeten wat je deed, maar hoe je ze liet voelen over zichzelf, zal altijd in hen aanwezig zijn.

~ Dag Hammarskjold

-

Artikelen

Verbonden ademen

Verbonden ademen is de spil van het kunnen zijn in het nu

Ademhalen is heel gewoon. Iedereen doet het continu, zonder erbij na te denken. Daarom staan we er zelden bij stil hoe belangrijk en bijzonder onze ademhaling is; zonder adem kunnen we niet leven. We realiseren ons niet altijd dat onze adem ook het voertuig is van ons bewustzijn en dat we met onze adem blokkades in denken, voelen en gedrag kunnen oplossen.

De meeste mensen krijgen door hun manier van ademen te weinig zuurstof binnen, wat vermoeidheid, ziektes en stress kan veroorzaken. Ook als we iets eng vinden, houden we onze adem in, wat veel vitale energie kost. Daarbij worden gevoelens stilgelegd en emoties onderdrukt. Daarmee stolt er als het ware energie in ons lichaam, waardoor de blokkades in stand gehouden worden.

Onze ademhaling is een goede graadmeter voor waar blokkades zich in het lichaam bevinden. Adem is de link tussen lichaam en geest en voor elke emotie is een bijbehorend ademhalingsritme.

In het artikel dat je hiernaast kunt downloaden lees je hoe je via verbonden ademen pijnlijke ervaringen en andere spanningen in je lichaam kunt oplossen. Want hoewel je je geest niet direct kunt beïnvloeden, kun je met je ademhaling wel je geest beïnvloeden omdat je er stilte in brengt. En deze stilte maakt het mogelijk de gestolde energie weer te laten stromen. Een grote mate van ontspanning en een vrijer gevoel is het resultaat.

Eén van de grondleggers van deze manier van werken is Stanislav Grof. Meer informatie over zijn werk is bijvoorbeeld te vinden op upliftconnect.com/birth-experience