Acceptatie

Elke gedachte die je ooit over jezelf hebt gehad, zegt niets over wie je werkelijk bent. Het zijn slechts gedachten, beelden en omschrijvingen in je hoofd, die komen en gaan. De waarheid over jou komt en gaat niet. Die is er al voor je geboorte, je hele leven lang en na je dood.

~ Gangaji

-

Artikelen

Acceptatie

Over het toelaten en aanvaarden van de realiteit

Niemand van ons ontkomt aan de bewegingen van eb en vloed die het leven met zich meebrengt. Van het ene op het andere moment kan je leven een wending nemen die je niet hebt zien aankomen, niet verwacht hebt en zeker niet gewild hebt. Je kunt niet anders dan accepteren wat er gebeurt en dat advies krijg je ook van je omgeving.

Maar hoe doe je dat in vredesnaam? Wat is accepteren? Hoe kun je iets verschrikkelijks accepteren terwijl alles in je ‘nee’ roept? Hoe kun je accepteren als je hele lichaam pijn doet van het gemis? Als er zoveel angst in je is om compleet door de ervaring overspoeld te worden?

Acceptatie ontwikkel je door je innerlijke ervaringen volledig toe te laten. Door alles wat er is volledige toegang te geven tot het bestaan zelf zoals de oceaan elke golf ruimte geeft. Naar aanleiding van een ingrijpende ervaring uit mijn eigen leven heb ik dit artikel over acceptatie geschreven. Mijn persoonlijke ervaringen verbind ik met eeuwenoude inzichten uit de Non-dualiteit en Bewustzijnsleer over acceptatie.